Články a tiskové zprávy

Charita Neratovice slaví 30.narozeniny

Charita Česká republika rozšiřuje škálu pomoci Ukrajincům na našem území
1. března 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika rozšiřuje škálu pomoci Ukrajincům na našem území

V bezprostřední reakci na nepřátelský vpád ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny vyhlásila Charita Česká republika jako jedna z prvních neziskových organizací ještě v tentýž den, tedy 22. února 2022, veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí.

Charita pro Ukrajinu
28. února 2022 Články a tiskové zprávy

Charita pro Ukrajinu

Pro ty z Vás, kteří chtějí přispět finanční pomocí pro válkou zasaženou Ukrajinu, je zřízena sbírka k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší. Č. účtu: 55660022/0800. vs: 104. Děkujeme.

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině
22. února 2022 Charita Česká republika

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině

Charita Česká republika je proti válkám a násilí, které přinášejí strádání a utrpení nevinným lidem. Konflikt na východě Ukrajiny stál od roku 2014 do dnešních dnů na čtrnáct tisíc zbytečně zmařených lidských životů a zasáhl negativně do života milionů lidí. Odsuzujeme akt agrese Ruska proti Ukrajině a jejímu obyvatelstvu a vyzýváme všechny politiky, aby se zasadili o spravedlivé a mírové řešení současné situace. Zároveň prohlašujeme, že jsme připravení pomáhat jakýmkoliv případným obětem.

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu
22. února 2022 Charita Česká republika

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Tříkrálová sbírka-výtěžek
18. ledna 2022 Články a tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka-výtěžek

Tak jako každým rokem, i letos proběhla v našem okolí Tříkrálová sbírka. Velice si vážíme Vaší podpory i v současné situaci, kdy stav pandemie COVID většinou nedovolil klasický způsob koledy Tří králů. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši Kč 65.637.Tento výtěžek je určen na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši a obnovu zahrady v jejich areálu.Závěrem bychom si Vám ještě jednou dovolili poděkovat za Vaši podporu a popřát nám všem, abychom mohli následujícím roce všude přivítat Tři krále tak, jak jsme po dlouhá léta zvyklí.

Tříkrálový koncert 2022 vynesl překvapivou částku
10. ledna 2022 Charita Česká republika

Tříkrálový koncert 2022 vynesl překvapivou částku

V neděli 9. ledna proběhl patnáctý ročník Tříkrálového koncertu v přímém přenosu na ČT1, který tradičně doprovází Tříkrálovou sbírku. Letos diváci poslali 1 069 044 korun, za které mockrát děkujeme! Výtěžek pomůže lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka
7. ledna 2022 Články a tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka

Boží požehnání do roku 2022 přinášejí v dnešních dnech například i malí koledníci z LMŠ Husince-Řeže. Krásně jim to šlo a my jim, i paním učitelkám, velmi děkujeme. V místech, kde koledníci, kvůli aktuální pandemické situaci, do ulic nevyrazili, jsou k dispozici kasičky v kostelích a jednotlivých farách. Hodně zdraví všem.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
20. prosince 2021 Články a tiskové zprávy

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Klienti Denního stacionáře v Obříství a DPS Libiš se zúčastnili malého předvánočního posezení. S radostí přivítali paní starostku z Obříství Jitku Zimovou a paní starostku z Libiše Mgr. Pavlínu Komeštíkovou. Nechyběly ani malé dárečky a drobné pohoštění. Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce.

PANÍ MARTA MEJSTŘÍKOVÁ OSLAVILA STÉ NAROZENINY
25. listopadu 2021 Články a tiskové zprávy

PANÍ MARTA MEJSTŘÍKOVÁ OSLAVILA STÉ NAROZENINY

100 let

Platba pomocí QR kódu
10. listopadu 2021 Články a tiskové zprávy

Platba pomocí QR kódu

Peníze lze darovat také pomocí QR kódu.