"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Naše služby

Pokytujeme domácí zdravotní péči, sociální terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, provozujeme denní stacionáře.

Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař, lidé, kteří již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti a dále lidé v péči rodiny, která v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže dočasně postarat

Naším klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení.