Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost            z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby Charity Neratovice je pomoc a podpora takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením a senioři mohli nadále setrvat ve svém vlastním domácím prostředí za důstojných podmínek.

Cílová skupina:
►Osoby s tělesným postiženímKompact2
►Osoby se zdravotním postižením
►Osoby s kombinovaným postižením
►Senioři
Časový rozsah:
Služba je poskytována každý den v rozmezí 7-19 hodin, včetně víkendů a svátků.
Místo poskytování
Neratovice, Libiš, Obříství, Odolena Voda, Kostelec nad Labem, Čelákovice, Klecany, Tišice, Praha – Kbely, Černošice, Rudná, Klánovice
Zásady poskytování služby:
Pracovníci sociální služby při své činnosti respektují základní lidská práva klientů, osobní svobodu, soukromí a pravidla dočasného soužití. Zaměstnanci Charity Neratovice dodržují pravidla o ochraně osobních a citlivých údajů a dbají ochrany před jejich zneužitím.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:
►Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
►Pomoc při osobní hygieně
►Poskytnutí stravy nebo pomoc pří zajištění stravy
►Pomoc při zajištění chodu domácnosti
►Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Aktuální ceník:  Ceník pečovatelské služby
Fakultativní činnosti:
Charita Neratovice neposkytuje fakultativní služby.
Kontakt
Vedoucí sociálních služeb:
Jana Jenčová
tel.: 736 670 631
socialni@charita-neratovice.cz