"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

03Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání služby                                                                                                                                                      Posláním pečovatelské služby Charity Neratovice je pomoc a podpora takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením a senioři mohli nadále setrvat ve svém vlastním domácím prostředí za důstojných podmínek.

Cílová skupina

 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Senioři

Věková kategorie:

 • Dospělí (27 - 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Časový rozsah

Služba je poskytována každý den v rozmezí 7-19 hodin, včetně víkendů a svátků

Místo poskytování

Neratovice, Libiš, Obříství, Odolena Voda, Kostelec nad Labem, Čelákovice, Klecany, Tišice, Prha – Kbely, Černošice, Rudná, Klánovice

Zásady poskytování služby

Při své činnosti pracovníci služby respektují základní lidská práva klientů služby, respektují osobní svobodu, soukromí a pravidla občanského soužití. Pečovatelská služba a její pracovníci pracují s osobními a citlivými údaji klientů a při tom dbají ochrany před jejich zneužitím. Pracovníci dodržují pravidla o ochraně osobních a citlivých údajů, kde je popsáno, jak s těmito údaji pracovat, jak je zaznamenávat a uchovávat.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc pří zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti:

Charita Neratovice neposkytuje fakultativní služby

Úhrada za služby

Dle aktuálního ceníku – Ceník PS

Kontakt

Vedoucí pečovatelské služby – Jitka Bugelová

 

.