"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

VÍME AKTUÁLNĚ!

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Adopce na dálku pomohla třiceti tisícům dětí

Počet dětí podporovaných českými dárci v programu Adopce na dálku® překročil hranici 30 tisíc. Právě byl podpořen zambijský školák s tímto pořadovým číslem. Arcidiecézní charita Praha představila Adopce na dálku® před 19 lety, v současné době pomáhá v subsaharské Africe, Indii a Bělorusku. Polovina z uvedeného počtu dětí již školní docházku ukončila, polovina v současné době studuje a připravuje se na budoucí povolání.

Výlet do Polabí

Farní charita Neratovice uspořádala pro své klienty jednodenní výlet do Polabského národopisného muzea - skanzenu v Přerově nad Labem. Následovala zastávka v Kersku Bohumila Hrabala, přestávka na oběd v Hájence a poté návštěva Poděbrad.

Národní potravinová sbírka v pražské arcidiecézi: Darujte jídlo těm, kterým schází

Národní potravinová sbírka v pražské arcidiecézi: Darujte jídlo těm, kterým schází

Šestý ročník Národní potravinové sbírky proběhne v sobotu 10. listopadu ve stovkách supermarketů v celé České republice. Oficiálním partnerem sbírky je Charita Česká republika. Ta prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha a farních Charit v pražské arcidiecézi zajišťuje sbírku ve více než deseti supermarketech v Praze a okolí.

Pět mužů a čtyři ženy obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika

Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar) s diplomy. Foto Lubomír Kotek

Charita má mnoho tváří. Jsou to nejen tváře klientů, ale také osmi tisíc zaměstnanců. Patří mezi ně lidé různého vzdělání i schopností, které ovšem spojuje obětavost a zápal pro charitní dílo. Charita se snaží jejich přínos každoročně ocenit tím, že vybrané zástupce nominuje na Cenu Charity. Letos ji obdrželo devět zaměstnanců ze všech diecézí.

FARNÍ CHARITA V ČESKÉM RÁJI

FARNÍ CHARITA V ČESKÉM RÁJI

Na závěr léta připravila FCH Neratovice pro své klienty jednodenní  výlet  tentokrát do Libereckého kraje. Přání navštívit zámek jsme splnili a navštívili Hrubý Rohozec kde jsme si prohlédli reprezentační prostory  včetně barokní kaple Nejsvětější Trojice. Všechny místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími cennými předměty, které díky hraběti Des Fours Walderode a jeho podrobném inventáři byly dohledány a vráceny zpět na zámek.                                                                                                    Po výborné kávě a domácích dortech v zámecké kavárně jsme vyrazili směrem do nedalekých  Dolánek u Turnova. Zde jsme mohli obdivovat Dlaskův statek který je jedním z nejlépe dochovaných roubených statků pojizerského typu. Na statku na nás dýchla atmosféra dávné doby našich předků, prohlédli jsme si  jak se žilo bez vymožeností které nám dopřála dnešní doba. Zde se natáčely i záběry do pohádky Rumprcimprcampr a exteriéry statku byly  k vidění i ve filmu Jára Cimrman ležící spící. Na závěr krásného slunečného dne jsme poobědvali v restauraci Svijanského pivovaru .                                                                                                     Každý si kromě vzpomínky na krásně strávený den přivezl i různé suvenýry a Svijanský ležák.

XII. CHARITNÍ PLES

Místo: Sokolovna-Libiš
Termín: 8. 3. 2019, 20:00

XII.SETKÁNÍ KLIENTŮ A PŘÁTEL FCHN

Místo: Sokolovna-Libiš
Termín: 21. 3. 2019, 14:00
 

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů.

 

 
 

pf2019_farni-charita-neratovice

 
 

       Náš patron

       Náš patron

Patron FCH Neratovice svatý Jakub

 
 

ISO 2016

 

 
 

Národní cena kvality ČR 2017

         NCK St Plus  Neratovice     

          http://www.narodnicena.cz/

 
 

             

 
 
SPOLEHLIVÁ FIRMA 2018