"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

VÍME AKTUÁLNĚ!

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Výlet do Polabí

Farní charita Neratovice uspořádala pro své klienty jednodenní výlet do Polabského národopisného muzea - skanzenu v Přerově nad Labem. Následovala zastávka v Kersku Bohumila Hrabala, přestávka na oběd v Hájence a poté návštěva Poděbrad.

Hlásíme: Výnos z pokladniček je spočítán

Hlásíme: Výnos z pokladniček je spočítán

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. V pokladničkách se sešlo přes 130 milionů. Děkujeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Tříkrálová sbírka v letošním roce slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. Ve dnech 4.1.2020 do středy 8.1.2020 proběhla i  ve všech oblastech kde Charita Neratovice působí. Veliké poděkování patří Vám všem, kteří jste vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Poděkování patří i studentům , dobrovolníkům a všem šikovným dětem , které tuto sbírku podpořily převlečením za Tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. V letošním roce se celkem  vybralo 125.792,- Kč.Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.V závěru je potřeba si uvědomit, že mnohem důležitější než samotný finanční výnos ze sbírky je největším přínosem to, že lidé netrpělivě vyčkávají koledníky, kteří jim přichází předat poselství radosti, lásky a pokoje. A to je to nejúžasnější na celém tříkrálovém snažení.                                                                                                                                                            Děkujeme za Vaši štědrost.                                                                                                                                        

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: dokoledováno

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: dokoledováno

Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme.

 

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů.

 

 
 

UZAVŘENÍ DENNÍCH STACIONÁŘŮ

UZAVŘENÍ DENNÍCH STACIONÁŘŮ

 
 

Testování zaměstnanců a klientů DPS Libiš

Testování zaměstnanců a klientů DPS Libiš

Právě probíhá testování všech zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb a klientů DPS Libiš. Držte nám palce...

 
 

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Velmi děkujeme za milá slova poděkování. V této náročné době si takových pochval a uznání vážíme dvojnásob.

 
 
POCHVALA

 
 

       Náš patron

       Náš patron

Patron FCH Neratovice svatý Jakub

 
 

CENA-KVALITY-PS-2019

 
 

CERTIFIKÁT-ISO-2019

 

 
 

         NCK St Plus  Neratovice     

          http://www.narodnicena.cz/