Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služba Charity Neratovice pořádá a zajišťuje různé akce a aktivity pro své klienty,
např. besedy, přednášky, vycházky a výlety, společenská setkávání s hudbou a tancem, setkávání
s panem farářem a dalšími zajímavými lidmi.
  
  01  02
03   04