"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

FotkyFoto_9364290_LSociálně aktivizační služby

jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám s postižením ohroženým sociálním vyloučením. Nabízíme rovněž informování obyvatel o sociální problematice, seznámení klientů s jejich právy a povinnostmi vůči společnosti, pomoc klientům při uplatňování jejich práv a zájmů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.