Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Petr Horák

ředitel
Tel: 313 030 400, 603 333 660     ~.qs-3b6LTprRb~lW3oo8~kfT-M

Barbora Kovářová

Ředitelka Charity Kralupy n./Vlt.
Tel: 724 170 796     6hIk8~l7VX~xRc9.WkAy9d29g

Charitní "Obchůdek"

Tel: 735 708 880    

Mgr. Lenka Urbanová

ředitelka
Tel: 315 685 190, 736 633 670     ~.qs-3bcW7c-T65j4mnf43h7ahIsT329g

Ing. Romana Hokynářová

ředitel, plánování a realizace charitativních akcí, organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 728 845 775    

Ing. Jiří Kala

Ředitel
Tel: 608 472 473     68ykQOQh~boBR_2938Es-Z29g

Bc. Helena Ryklová

ředitel,statutární zástupce,pracovník sociálních služeb,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 733 108 816     3.yo4Z2jfdyy.Z4WHlGyUebcf5prRb~lW5pJ

Mgr. Daniela Laloučková

ředitelka a statutární zástupce Charity Vlašim

Hana Klasová

asistentka ředitele
Tel: 313 030 400, 603 333 660     %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRU6_~hHxO1p

Bc. Helena Vondrová, DiS

Sociální pracovník metodik
Tel: 737 282 814     chAn8~l7VX~xRc9.WkAy9d29g

Drahoslava Pužmanová

Půjčovna kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové centrum
Tel: 735 708 880, 735 708 882    

Bc. Petra Rulfová

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 315 685 190, 732 625 967     0dBx5_4WH-uk87j7RgrBRden4-rhTj

Bc. Alena Melicharová

Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, Zástupce ředitele
Tel: 739 659 917     8.ysT65j-onjGK7%WkvDRUfj49Ek3W7r

Katarína Valková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 774 854 463, 251 616 392     YaBCQOQkahqE29o4YanBZd54Ys

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel: 734 165 062     c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys