Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Charitní "Obchůdek"

Tel: 735 708 880    

Lucia Ácsová

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 807 463     %8FjGK7%WkvDRbemZgvmVW7r

Marta Altmanová

vedoucí terénní péče
Tel: 724 216 813     a.Eo4.~h0-rjGK7%WkvDRU6_~hHxO1p

Michaela Balážová

sociální asistentka
Tel: 416 838 313     Zhzy.YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys

Věra Balážová

pečovatelka
Tel: 416 838 313, 733 690 579     _.py.Zj_7lxkOcbmg9njGK7%WkvDRbemZgvmVW7r

Filip Baroš

koordinátor Tříkrálové sbírky a projektů
Tel: 739 002 903     X8Ey9W-a7bCjGKfjWanhT65j4mnhTj

Michaela Bastlová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 130 443     %8FjGK7%WkvDRbemZgvmVW7r

Lenka Bohatá

pracovnice v sociálních službách
Tel: 724 355 337    

Karolína Brabcová

sociální pracovník
Tel: 733 741 078     YanBZd549rzl_ba6LTpo4dhm85pJ

Michaela Brchelová

ekonom, účetní
Tel: 416 838 313     0dBx5_4WH-uk87j7~hHn477_T-M

MIchaela Brchelová

mzdová účetní
Tel: 416 838 313     0dBx5_4WH-uk87j7~hHn477_T-M

Mgr. Renáta Brožová

vedoucí sociální pracovnice,videotrenérka,
Tel: 731 130 444     %8FC6YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys

Bc. Václava Caithamlová, DiS.

Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 351     Y8vDYZcd-onjGK7%WkvDRUfj49Ek3W7r

Kateřina Čapková

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 774 622 372     Y8Cu5f56LTprRb~lW3CBZ0h785pJ

Klára Čejková

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 477 286