Boží požehnání do roku 2022 přinášejí v dnešních dnech například i malí koledníci z LMŠ Husince-Řeže. Krásně jim to šlo a my jim, i paním učitelkám, velmi děkujeme. V místech, kde koledníci, kvůli aktuální pandemické situaci, do ulic nevyrazili, jsou k dispozici kasičky v kostelích a jednotlivých farách. Hodně zdraví všem.

Irena Růžičková

vedoucí oddělení kanceláře a provozu, projektový koordinátor
Tel.: 315 685 190 E-mail: %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M