Tříkrálová sbírka-výtěžek

Tříkrálová sbírka-výtěžek

Tak jako každým rokem, i letos proběhla v našem okolí Tříkrálová sbírka. Velice si vážíme Vaší podpory i v současné situaci, kdy stav pandemie COVID většinou nedovolil klasický způsob koledy Tří králů. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši Kč 65.637.Tento výtěžek je určen na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši a obnovu zahrady v jejich areálu.Závěrem bychom si Vám ještě jednou dovolili poděkovat za Vaši podporu a popřát nám všem, abychom mohli následujícím roce všude přivítat Tři krále tak, jak jsme po dlouhá léta zvyklí.

Irena Růžičková

vedoucí oddělení kanceláře a provozu, projektový koordinátor
Tel.: 315 685 190 E-mail: %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M