SLAVNOSTNÍ JMENOVÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY CHARITY NERATOVICE Zobrazit fotogalerii
21. listopadu 2022 Články a tiskové zprávy

SLAVNOSTNÍ JMENOVÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY CHARITY NERATOVICE

SLAVNOSTNÍ JMENOVÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY CHARITY NERATOVICE

Je naší milou povinností vás informovat, že v neděli, 20. 11. 2022, byla slavnostně uvedena do své funkce paní Mgr. Lenka Urbanová panem Mons. ThDr. Janem Balíkem, PhD., generálním vikářem arcibiskupství pražského v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích.

Pan generální vikář odsloužil krásnou mši společně s místním panem farářem P. Peterem Kováčem, který paní ředitelku Urbanovou též podpořil a už se těší na blízkou spolupráci farnosti s Charitou Neratovice. Pevně věříme, že nová paní ředitelka bude přínosem nejen pro Charitu jako takovou, ale především pro všechny lidi, kteří naši pomoc potřebují.

Přejeme paní Urbanové mnoho pracovních úspěchů a těšíme se na spolupráci s místní farností, s městem Neratovice i se všemi obcemi či městy, kde Charita Neratovice poskytuje péči potřebným.

V neposlední řadě, bychom tímto rádi vyjádřili poděkování panu Mgr. Petru Zavřelovi, který se před výběrem nové ředitelky, dočasně ujal vedení organizace a byl pro nás spolehlivým partnerem v tomto přechodném období.

Irena Růžičková

projektový koordinátor
Tel.: 315 685 190 E-mail: %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M