PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S CHARITOU NERATOVICE

Ve čtvrtek 13. října se uskutečnilo naše dlouho očekávané podzimní setkání přátel a klientů Charity Neratovice. Sešli jsme se v krásných prostorách Komunitního centra v Obříství, za jehož propůjčení bychom chtěli touto cestou znovu moc poděkovat obřístevskému zastupitelstvu.

     I přes prvotní obavy, vzhledem k dlouhé covidové pauze našich společných setkání, byla účast z řad přátel a klientů nad očekávání hojná, což nás velmi potěšilo. Všechny hosty jsme srdečně přivítali, usadili a pohostili drobným občerstvením. Bohatý program pak zahájily šikovné děti z mateřské školy Obříství, které nám předvedly svá taneční vystoupení a rozněžnily tak všechny přítomné. Následoval krásný zpěv a tanec větších dětí z obřístevské základní školy, a na závěr nám předvedly svou nádhernou choreografii také talentované mažoretky z Tišic. Hlavním hostem odpoledne byl pak bývalý člen skupiny Patrola Šlapeto, pan Vladimír Pecháček, který se svou kytarou a starými „Hašlerovkami“ rozezpíval celé publikum.

     Celé setkání provázela veselá atmosféra a všichni přítomní si ho náležitě užívali. Velké poděkování patří zaměstnancům Charity Neratovice za pomoc s přípravou i vlastní organizací, ale také všem účinkujícím za skvělý zážitek, který nám dopřáli. V neposlední řadě děkujeme paním starostkám Obříství a Libiše i všem našim klientům za účast a příjemnou společnost. Máme upřímnou radost, že se vše skvěle vydařilo a těšíme se na další společná setkání.