CHARITA NERATOVICE SE STALA „ADOPTIVNÍMI RODIČI“
3. listopadu 2022 Články a tiskové zprávy

CHARITA NERATOVICE SE STALA „ADOPTIVNÍMI RODIČI“

CHARITA NERATOVICE SE STALA „ADOPTIVNÍMI RODIČI“

Posláním charity je s láskou poskytovat pomoc a péči těm, kteří to potřebují. Naše pomoc se však neomezuje pouze na naše seniory a zdravotně postižené spoluobčany, snažíme se usnadňovat životy všem, bez ohledu na věk, bydliště, zdravotní stav či sociální postavení. Myslíme si, že každý člověk má právo prožít plnohodnotný život i navzdory svému znevýhodnění. Rozhodli jsme se proto zapojit do dalšího zajímavého programu Arcidiézní Charity Praha a stali se pro následující rok adoptivními rodiči devítiletého chlapce z Běloruska, kde děti z chudých rodin žijí nejen v materiální nouzi, ale také bez možnosti rozvíjet svůj talent a trávit hodnotným způsobem volný čas. 

V rámci programu Adopce na dálku je možné finančně podporovat některé z nejchudších dětí světa. Nám padl do oka zrovna Kirill Navitsky, který žije se svými rodiči a dalšími čtyřmi sourozenci na pokraji chudoby. A i přesto, že má navíc vrozenou srdeční vadu, je to veselý, cílevědomý kluk, kterému jde skvěle matematika a jednou chce vystudovat i vysokou školu. Naše podpora pro Kirilla, tak zahrnuje především financování nákladů na vzdělání, mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Věříme, že jakákoliv pomoc takto znevýhodněným, šikovným dětem má obrovský smysl, a že si jednou Kirill bude moci splnit svůj sen stát se profesionálním řidičem. Pokud vás charitní projekt Adopce na dálku zaujal, navštivte stránky https://praha.charita.cz/adopce/ .