"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

VÍME AKTUÁLNĚ!

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Adopce na dálku pomohla třiceti tisícům dětí

Počet dětí podporovaných českými dárci v programu Adopce na dálku® překročil hranici 30 tisíc. Právě byl podpořen zambijský školák s tímto pořadovým číslem. Arcidiecézní charita Praha představila Adopce na dálku® před 19 lety, v současné době pomáhá v subsaharské Africe, Indii a Bělorusku. Polovina z uvedeného počtu dětí již školní docházku ukončila, polovina v současné době studuje a připravuje se na budoucí povolání.

Výlet do Polabí

Farní charita Neratovice uspořádala pro své klienty jednodenní výlet do Polabského národopisného muzea - skanzenu v Přerově nad Labem. Následovala zastávka v Kersku Bohumila Hrabala, přestávka na oběd v Hájence a poté návštěva Poděbrad.

FARNÍ CHARITA NERATOVICE PŘIPRAVILA JUBILEJNÍ SETKÁNÍ V LIBIŠI

FARNÍ CHARITA NERATOVICE PŘIPRAVILA JUBILEJNÍ SETKÁNÍ V LIBIŠI

V květnových dnech pořádala naše organizace tradiční setkání klientů a přátel v Libišské sokolovně, letos již desáté. V jarním duchu a s hezkým počasím se sjelo 100 klientů skoro ze všech našich středisek. Čekal je bohatý program s překvapením a taky malý dárek od firem Lohmann & Rauscher a Hartmann Rico, které zastoupily paní Dagmar Prokopová a slečna Pavlína Čechová. Pozvání přijali i vzácní hosté, zástupci měst a obcí kde naše charita působí a to pan starosta městské části Praha Klánovice MUDr. Ferdinand Polák, pan starosta Kostelce nad Labem Václav Chalupa, zástupce obce Tuhaň pan Antonín Urbánek  a za něžné pohlaví  paní starostka města Neratovice  Mgr.Lenka Mrzílková s paní místostarostkou Bc. Markétou Rajchertovou, paní starostka města Odolena Voda Hana Plecitá a místostarostka obce Obříství paní Renáta Šulcová. Tradicí se stalo i vyhlášení sestry a pečovatelky roku , letos titul získala paní pečovatelka Ivana Mejvaldová ze střediska Obříství a zdravotní sestřička z Rudné, paní Andrea Burghardová. Po všech oficialitách nám zatančily děti ze Základní školy v Libiši a velkým překvapením byl kouzelník Pavel Kožíšek, který svými kouzly a humorem pobavil všechny zúčastněné. Akce se povedla, senioři si zatančili, zazpívali, dali si kávu a popovídali s přáteli, se kterými se setkali po roce a většina slíbila, že příště určitě dorazí zase. A odměnou je jejich poděkování a úsměvy.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Tříkrálový koncert sledovalo v České televizi 385 tisíc diváků, poslali tisíce SMS

Tříkrálový koncert 2017 - vystoupení zpěvačky Lenny

Tradiční Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se konal 8. ledna v Městském divadle Brno a který v přímém přenosu vysílala České televize, sledovalo 385 tisíc diváků. Během koncertu lidé poslali dárcovské SMS, jejichž hodnota přesáhla nejen milión dvě stě tisíc korun, ale také loňskou hranici. A další diváci peníze ještě přislíbili. Koncert je od roku 2008 tradičním poděkováním dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky.

 

 

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů.

 

 
 

       Náš patron

       Náš patron

Patron FCH Neratovice svatý Jakub

 
 

ISO 2016

 

 
 

         Farní charita Neratovice     

          http://www.narodnicena.cz/