"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Sociálně aktivizační služby


  • Tel.: 315 685 190
 
U Závor 1458, Neratovice, 277 11

Způsob poskytování: Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované

osobám v důchodovém věku nebo osobám s postižením ohroženým sociálním vyloučením. Nabízíme rovněž informování obyvatel o sociální problematice, seznámení klientů s jejich právy a povinnostmi vůči společnosti, pomoc klientům při uplatňování jejich práv a zájmů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Organizace:


Zařízení: