"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

DS Odolena Voda


  • Tel.: 283 840 457
 
Pod Tvrzí 395, Odolena Voda, 250 70

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE
Denní stacionář je " školka pro seniory", kde našim klientům nabízíme aktivní a pestrý denní program. Současně zajišťujeme dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou. Pomáháme také při osobní hygieně. Pro klienty připravujeme aktivity, které přispívají k jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Organizace:


Zařízení: