"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Domácí sociální péče


  • Tel.: 315 685 190
 
U Závor 1458, Neratovice, 277 11

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Posláním sociální služby je zabezpečit uživatelům praktickou bio-psycho-socio-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je určena všem lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a přesto chtějí nadále setrvat ve svém domácím prostředí. Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu v době od 7 do 19 hodin dle potřeb klienta. Službu si klient hradí sám dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb..

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jitka Bugelová - vedoucí terénní pečovatelské služby Iva Machovcová - vedoucí DPS Libiš