"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Jak můžete podpořit Charitu Neratovice

Charitní zdravotní či sociální služby může potřebovat každý z nás. Pro ty, kteří nám chtějí finančně pomoci, jsou zřízena tato konta:

  • Zdravotní služba: 0461 434 389 / 0800
  • Sociální služba: 0461 220 399 / 0800

Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb. Pro potvrzení o Vašem daru kontaktujte naše ekonomické oddělení.

Všem kteří nám přispěli děkujeme !!