"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Rozhovor s ředitelkou Miloslavou Machovcovou

Kdy a jak vznikla Charita Neratovice?

Naše Charita působí od roku 1991. Tehdy začala vznikat střediska domácí ošetřovatelské služby (domácí péče) jako experiment Ministerstva zdravotnictví. Tato střediska vznikala pod záštitou České katolické charity a jedno z nich bylo základem pro vznik Charity Neratovice. Začínali jsme s 5 zdravotními sestrami. V současné době máme 28 sester
a 30 pečovatelek.

Popište prosím, jak funguje domácí ošetřovatelská služba.

Služba zajišťuje ošetřovatelské výkony dle indikace lékaře přímo doma u pacienta. Může jít
o komplexní péči o dlouhodobě ležící, ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikaci injekcí, odběry krve, převazy a péči o pacienty se stomií. Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka.

Charita Neratovice je uznávaným odborníkem na domácí péči. Vloni jste získali oficiální známku kvality… 

Jde o certifikát ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikace agentur domácí péče jako záruka kvality pomáhá zprůhlednit služby jednotlivých poskytovatelů. Tento certifikát jsme získali jako druhá organizace v celé republice.

Zmínila jste, že ve vašem týmu pracuje 30 pečovatelek. Pečovatelská služba má u vás také dlouhou tradici…

Ano, v roce 1992 jsme převzali pečovatelskou službu, která do té doby spadala pod Okresní úřad Mělník. Provozujeme denní stacionář a domy s pečovatelskou službou. Dům s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši byl postaven Charitou Praha po povodních díky mezinárodní pomoci a je největší charitní investicí ve Středočeském kraji.                        

Co chystáte do budoucna?

Připravujeme otevření nového denního stacionáře v Odolené Vodě. Jediné, co nám chybí a je naším snem a cílem do budoucna, je týdenní pobytový stacionář pro komplexní péči o naše klienty.                                                                                                              

Jak mohou lidé vaši práci podpořit?

Budeme rádi za finanční dar našim sociálním nebo zdravotním službám. Každoročně pořádáme setkání seniorů a přátel naší Charity; tradici má i náš charitní ples. Potěší nás, když se těchto akcí zúčastníte.

 

Publikováno v Bulletinu Arcidiecézní charity Praha