"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Charitní síť ve světě

Farní charita Neratovice je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis, která působí ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

Charitní síť v České republice

Národním střediskem Charity v naší zemi je Charita Česká republika. V roce 1995 byla přijata za řádného člena Caritas Internationalis. Charita Česká republika sdružuje šest diecézních a dvě arcidiecézní charity (Arcidiecézní charita Praha, Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita Brno, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Hradec Králové, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita Ostravsko-opavská). V každé (arci)diecézi působí další složky Charitní sítě: farní, oblastní nebo městské charity – celkem jich v České republice funguje více než tři sta padesát. Na všech svých úrovních provozuje Charita v ČR více než 500 sociálních a zdravotních služeb, zaměstnává více než 6 600 pracovníků, spolupracuje s více než 50 tisíci dobrovolníky a ročně její služby pomohou na 200 tisícům klientů. Charita Česká republika je tak prostřednictvím všech svých složek největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb u nás.