"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Základní informace o Charitě Neratovice

 

Charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů. Provozuje pobočky v 16 obcích, péči zajišťuje 30 zdravotních sester s praxí u lůžka a 35 pečovatelek.


Naším cílem je poskytovat klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.

 

Další informace o naší práci

Rozhovor s ředitelkou Miroslavou Machovcovou

Domácí zdravotní péče

Pečovatelská služba

Sociálně aktivizační služby

Denní stacionáře