"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Sociální terénní pečovatelská služba

Posláním sociální služby je zabezpečit uživatelům praktickou bio-psycho-socio-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je určena všem lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a přesto chtějí nadále setrvat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu v době od 7°° - 19°° hodin dle potřeb klienta.

Službu si klient hradí sám dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb..

Pečovatelská služba zajišťuje

  • donášku obědů
  • úklid domácnosti
  • osobní hygienu
  • doprovod k lékaři či na úřady
  • nákupy a pochůzky
  • praní a žehlení
  • kontakt se společenským prostředím

V rámci sociálních služeb zajišťujeme i provoz domů s pečovatelskou službou a denních stacionářů pro lidi, kteří nemohou být z nejrůznějších důvodů sami doma.