"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

FotkyFoto_4907708_LTerénní odlehčovací služba

 pomáhá pečující rodině o svého rodinného příslušníka ulehčit v jeho pečující úloze. Poskytuje úkony odlehčovací služby (např. pomoc s hygienou, podání jídla a pití, dohled nad nemocným apod.), tím je umožněn dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s úkony, které jsou pro ně příliš náročné. Uživatelům je poskytnuta podpora a lidská blízkost.

 Cíle

  • Umožnit osobám pečujícím 24 hodin o blízkou osobu nezbytný odpočinek a vyřízení neodkladných záležitostí (návštěvy u lékaře, úřadů apod.).
  • Zlepšit schopnost pečujících pečovat o blízkou osobu, předejít jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe.
  • Zamezit kompletní sociální izolaci osob pečujících o nemocného v domácím prostředí.
Nebyly nalezeny žádné dokumenty.