"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

sTACINÁŘ 003Denní stacionáře

O službách denního stacionáře mají lidé v naší společnosti stále malou povědomost. Klientům nabízíme ve stacionáři aktivní a pestrý denní program. Současně zajišťujeme dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou. Pomáháme také při osobní hygieně. Pro klienty připravujeme aktivity, které přispívají k jejich samostatnosti a soběstačnosti. Výhodou stacionáře je skutečnost, že senior zůstává se svoji rodinou i přes to, že se o něj její členové nemohou starat během pracovního dne.

Kde najdete naše denní stacionáře