"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč. „Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní situaci,“ říká ředitel Charity ČR..

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

"Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku v naší zemi. Na to jsme, myslím, všichni hrdí," říká v rozhovoru ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, který se koledování aktivně zúčastnil s ostravskými kolegy a s rodinnými příslušníky.

Česká charita mluví do Evropy

Česká charita mluví do Evropy

Caritas Europa podpořila Charitu Česká republika v přípravě Stínové zprávy ke Strategii 2020. Charita ČR se tak zařadila mezi 27 členských států, které se podílely na již čtvrté podobě komentujícího dokumentu k cílům Strategie EU 2020.

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů
Slavnost Zjevení Páně (Epifanie) neboli svátek Tří králů je sice za námi, Tříkrálová sbírka Charity ČR však ještě nekončí. S koledníky, kteří na ulicích zpívají a vybírají peníze do zapečetěných pokladniček, se můžeme potkat do středy 14. ledna.

 

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi zahájena

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi zahájena

Požehnání tříkrálovým koledníkům udělil dnes ve svatovítské katedrále biskup Karel Herbst. Sešla se více než stovka dětí i dospělých v kostýmech Tří králů. Pro požehnání si přišli koledníci převážně z Prahy, ale zúčastnili se také skupinky z Neratovic či Kralup nad Vltavou.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

FARNÍ  CHARITA  NERATOVICE  SE  VYPRAVILA  S KLIENTY  ZA  HISTORIÍ ÚSTECKÉHO  KRAJE

Výletníci v Zubrnicích

 září jsme pro naše klienty připravili jednodenní výlet za poznáním krás naší vlasti. Tentokrát jsme zvolili Ústecký kraj. Po zdárném ranním odjezdu nabral autobus směr k nejmladšímu skanzenu v Čechách .Tím skanzenem byla vesnička lidové architektury Zubrnice. Počasí bylo nádherné, sluníčko se na nás smálo, cesta ubíhala krásnou krajinou Českého středohoří. Díky zádrhelu v navigaci mohli naši klienti vidět nádhernou scenérii hradu Střekov v Ústí nad Labem, vesničky v kopcích Českého středohoří, pro které byl zájezdový autobus možná zjevením. Nakonec jsme ale úspěšně do skanzenu, i když s menším zpožděním dorazili. Zde si mohli naši klienti prohlédnout jedinečnou živou obec, která vznikala od 13.století. Návsi vévodí kostel sv .Máří Magdalény a první sem převezená stavba-barokní studna z roku 1695. Dále  jsme si prohlédli vedle sebe stojící stavby roubené, hrázděné i zděné, kde jsme se seznámili s životem a prací lidí na hospodářské usedlosti. Všechny zaujala škola, kde si každý mohl zkusit psát inkoustem z kalamáře, nebo zazvonit zvonem, který ohlašoval začátek a konec vyučování. Po krásném zážitku nastal čas na dobrý oběd ve vesničce Týniště, kde v hospůdce Konírna servírovali výbornou domácí stravu. Dalším naším cílem výletu byl zámek Ploskovice, kde nás jako první přivítali pávi. O Ploskovicích se zmiňuje vůbec nejstarší česká věta z počátku 12.století,historickou důležitost si však místo nechalo doposud. Současný nový zámek nechala vystavět vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18.století, podle Lenotrova vzoru jako malé Versailles. Klienti si mohli v zámku prohlédnout křídlo dámské a křídlo pánské ( pokoje které byly určeny jen pro pány a dámy ). V komnatách každého nejvíce zaujali malované stropy, které jsou dílem Josefa Navrátila. Unikátem ploskovického zámku je to, že je postaven na okraji terénního zlomu a ze severu se jeví jako dvoupatrový a z jihu jako třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně, tzv.grotty, které jsou napojené na důmyslný vodní systém. Tyto grotty jsme si též prohlédli.                                                                                                                                                                            V kavárničce v Ploskovicích si každý na závěr hezkého dne dal výbornou kávu a něco dobrého na zub. Cestou domů jsme se zdrželi v zácpě v Litoměřicích, kde probíhala Zahrada Čech. Projížděli jsme Terezínem, kde se nám vyskytl pohled na terezínské opevnění a památník obětem 2.světové války.                                                                                                                                                                                  Cesta domů proběhla klidně a podle ohlasů našich výletníků se program zájezdu líbil a všichni se těší na další, který připravíme na jaře 2015.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

VII. Setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice hostilo přes 200 účastníků

VII. Setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice hostilo přes 200 účastníků

V libišské Sokolovně se 15. května sešlo 220 klientů, přátel a zaměstnanců Farní charity Neratovice. Přijeli klienti ze všech 16 středisek, v nichž Farní charita poskytuje své zdravotní a sociální služby. Na programu bylo mj. vyhlášení nejlepší zdravotní sestry a pečovatelky roku 2014.