"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Dne 17. 9. 2020 proběhlo školení zaměstnanců.  Pečovatelky i zdravotní sestřičky se mimo jiné postupně seznámily s novinkami v oblasti zdravotních pomůcek jako je elektrický zvedák, zvedací židle, kluzná prostěradla, různé typy podložek, apod. Školení proběhlo ve velmi milém duchu a my děkujeme spolupracujícím společnostem.

Elektrický zvedák pacientaElektrický zvedák pacienta_Kluzné prostěradloPodložky_prostěradlaZvedací žídleZvedací židle_

Hlásíme: Výnos z pokladniček je spočítán

Hlásíme: Výnos z pokladniček je spočítán

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. V pokladničkách se sešlo přes 130 milionů. Děkujeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Tříkrálová sbírka v letošním roce slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. Ve dnech 4.1.2020 do středy 8.1.2020 proběhla i  ve všech oblastech kde Charita Neratovice působí. Veliké poděkování patří Vám všem, kteří jste vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Poděkování patří i studentům , dobrovolníkům a všem šikovným dětem , které tuto sbírku podpořily převlečením za Tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. V letošním roce se celkem  vybralo 125.792,- Kč.Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.V závěru je potřeba si uvědomit, že mnohem důležitější než samotný finanční výnos ze sbírky je největším přínosem to, že lidé netrpělivě vyčkávají koledníky, kteří jim přichází předat poselství radosti, lásky a pokoje. A to je to nejúžasnější na celém tříkrálovém snažení.                                                                                                                                                            Děkujeme za Vaši štědrost.                                                                                                                                        

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: dokoledováno

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: dokoledováno

Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme.

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI PRO CHARITU NERATOVICE

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI PRO CHARITU NERATOVICE

Pečovatelská služba Charity Neratovice byla 5. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu ČR oceněna Cenou kvality v sociální péči v kategorii terénní sociální služby pro seniory. Cenu převzala paní ředitelka Miloslava Machovcová, která poděkovala všem zaměstnancům, bez kterých by Charita úspěchu nedosáhla. V letošním roce se udílení cen konalo již po čtrnácté. Odborná porota tyto ceny uděluje na základě stanovených kritérií za kvalitu služeb. Záštitu nad udílením Ceny převzal místopředseda Senátu Milan Štěch za přítomnosti senátorky Emílie Třískové a dalších významných hostů . Slavnostní atmosféru předávání cen zpříjemnily i zpěvačky Marta a Tena Eleftariadu.

K výročí Tříkrálové sbírky poblahopřejí sudičky, prasátka i tři mušketýři

K výročí Tříkrálové sbírky poblahopřejí sudičky, prasátka i tři mušketýři

Celostátní Tříkrálová sbírka v lednu oslaví 20 let.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Od 3.1.2019 až do pátku 11.1.2019 proběhla Tříkrálová sbírka ve všech oblastech kde Farní charita Neratovice působí. Veliké poděkování patří Vám všem, kteří jste vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem.  Poděkování patří i studentům gymnázia Františka Palackého v Neratovicích a všem šikovným dětem ze základní školy v Libiši , které tuto sbírku podpořily převlečením za Tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. Poděkování patří i panu místostarostovi Marku Lencovi za zapečetění a rozpečetění kasiček. V letošním roce se celkem  vybralo 123.602 ,- Kč.Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Všem zúčastněným děkujeme.

FARNÍ CHARITA V ČESKÉM RÁJI

FARNÍ CHARITA V ČESKÉM RÁJI

Na závěr léta připravila FCH Neratovice pro své klienty jednodenní  výlet  tentokrát do Libereckého kraje. Přání navštívit zámek jsme splnili a navštívili Hrubý Rohozec kde jsme si prohlédli reprezentační prostory  včetně barokní kaple Nejsvětější Trojice. Všechny místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími cennými předměty, které díky hraběti Des Fours Walderode a jeho podrobném inventáři byly dohledány a vráceny zpět na zámek.                                                                                                    Po výborné kávě a domácích dortech v zámecké kavárně jsme vyrazili směrem do nedalekých  Dolánek u Turnova. Zde jsme mohli obdivovat Dlaskův statek který je jedním z nejlépe dochovaných roubených statků pojizerského typu. Na statku na nás dýchla atmosféra dávné doby našich předků, prohlédli jsme si  jak se žilo bez vymožeností které nám dopřála dnešní doba. Zde se natáčely i záběry do pohádky Rumprcimprcampr a exteriéry statku byly  k vidění i ve filmu Jára Cimrman ležící spící. Na závěr krásného slunečného dne jsme poobědvali v restauraci Svijanského pivovaru .                                                                                                     Každý si kromě vzpomínky na krásně strávený den přivezl i různé suvenýry a Svijanský ležák.

KOUZELNÍK ČAROVAL FARNÍ CHARITĚ NERATOVICE

KOUZELNÍK ČAROVAL FARNÍ CHARITĚ NERATOVICE

Jarní počasí přivítalo příznivce Farní charity Neratovice v Libišské Sokolovně. Setkání klientů a přátel je nedílnou součástí neratovické charity. 11 let se můžou naši senioři, zástupci spřátelených obcí a měst sejít a užít si příjemné odpoledne s programem. Při kávě a něčem dobrém si popovídat, zazpívat a zatančit. Překvapením pro všechny byl kouzelník Tomasiano, který předvedl svou magii a všechny okouzlil stejně jako Lucii Bílou v soutěži Česko Slovensko má talent 2016. Kromě zážitků si každý odnesl od našich přítomných sponzorů malý dárek. Dárek si odnesla i sestra roku paní Martina Březinová a pečovatelka roku paní Ivana Kučerová. Doufáme, že se všichni příští rok sejdeme zase.

NOVÝ SOCIÁLNÍ VŮZ  PRO FCH NERATOVICE

Ředitelka FCH Neratovice Miloslava Machovcová a zástupce společnosti Kompakt s r.o. pan Rudolf Adam

Dne 13.12.2017 byl Farní charitě Neratovice předán nový automobil Dacia Dokker od společnosti Kompakt spol. s r.o. Poděbrady, která svojí vytrvalostí sehnala sponzory a projekt ,, Sociální vůz ,, zrealizovala. Během dvaceti let práce na tomto projektu předala společnost Kompakt spol. s r.o. společně s organizacemi, které si zakoupily reklamní plochu na sociálním vozidle, na šest set padesát „sociálních vozů“ po celé republice. Jeden z těchto vozů, v pořadí třetí, budete moci vídat v Neratovicích a okolí a bude sloužit potřebám našich klientů. Velké poděkování patří všem firmám a úřadům, které se na realizaci tohoto projektu podílely.

Národní cena kvality pro Farní charitu Neratovice

Národní cena kvality pro Farní charitu Neratovice

Farní charita Neratovice byla oceněna Národní cenou kvality České republiky v programu START PLUS titulem "úspěšná organizace". Slavnostní předání ceny se uskutečnilo dne 28.listopadu 2017 ve Španělském sále Pražského hradu pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka.

Cenu převzala ředitelka organizace paní Miloslava Machovcová:,,Jsem velice potěšena, že naše organizace získala toto ocenění, které je výsledkem kvalitní, týmové spolupráce všech zaměstnanců naší organizace. Tímto bych chtěla všem zaměstnancům velice poděkovat.

Národní cena kvality ČR je prestižní ocenění udělované již od roku 1995. Program START PLUS využívají organizace, které chtějí získat komplexní popis v jakém stavu se organizace nachází a hodnocení tohoto stavu. Výstupem hodnocení je zpráva zahrnující silné stránky organizace, oblasti pro zlepšování a bodové hodnocení. Oceněná organizace může  získat jeden z titulů : perspektivní či úspěšná organizace.