Tříkrálová sbírka

Tak jako každým rokem, i letos proběhla Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Neratovice. Velice si vážíme Vaší podpory i v současné nelehké situaci, kdy stav pandemie COVID nedovolil klasický způsob koledy Tří králů. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2020, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši Kč 47.237. Tento výtěžek je určen na obnovu zahrady pro seniory v areálu Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši. V závěru bychom si Vám ještě jednou dovolili poděkovat za Vaši podporu a popřát nám všem, abychom se co nejdříve mohli opět osobně ve zdraví setkávat a v následujícím roce přivítat Tři krále tak, jak jsme po dlouhá léta zvyklí.

 

trikralovka

vytezek