Kontakty

Pečovatelská služba

Tel.: 315 685 190
U Závor 1458, Neratovice, 277 11
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Organizace

Seznam lidí

Jana Jenčová - vedoucí terénní pečovatelské služby