Kontakty

DS Odolena Voda

Tel.: 736 670 631
Pod Tvrzí 395, Odolena Voda, 250 70
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

V denním stacionáři našim klientům nabízíme aktivní a pestrý denní program. Současně zajišťujeme dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou. Pomáháme také při osobní hygieně. Pro klienty připravujeme aktivity, které přispívají k jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Organizace

Seznam lidí

Jana Jenčová - vedoucí terénní pečovatelské služby