"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."

Ch. Dickens

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi zahájena

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi zahájena

Požehnání tříkrálovým koledníkům udělil dnes ve svatovítské katedrále biskup Karel Herbst. Sešla se více než stovka dětí i dospělých v kostýmech Tří králů. Pro požehnání si přišli koledníci převážně z Prahy, ale zúčastnili se také skupinky z Neratovic či Kralup nad Vltavou.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

FARNÍ  CHARITA  NERATOVICE  SE  VYPRAVILA  S KLIENTY  ZA  HISTORIÍ ÚSTECKÉHO  KRAJE

Výletníci v Zubrnicích

 září jsme pro naše klienty připravili jednodenní výlet za poznáním krás naší vlasti. Tentokrát jsme zvolili Ústecký kraj. Po zdárném ranním odjezdu nabral autobus směr k nejmladšímu skanzenu v Čechách .Tím skanzenem byla vesnička lidové architektury Zubrnice. Počasí bylo nádherné, sluníčko se na nás smálo, cesta ubíhala krásnou krajinou Českého středohoří. Díky zádrhelu v navigaci mohli naši klienti vidět nádhernou scenérii hradu Střekov v Ústí nad Labem, vesničky v kopcích Českého středohoří, pro které byl zájezdový autobus možná zjevením. Nakonec jsme ale úspěšně do skanzenu, i když s menším zpožděním dorazili. Zde si mohli naši klienti prohlédnout jedinečnou živou obec, která vznikala od 13.století. Návsi vévodí kostel sv .Máří Magdalény a první sem převezená stavba-barokní studna z roku 1695. Dále  jsme si prohlédli vedle sebe stojící stavby roubené, hrázděné i zděné, kde jsme se seznámili s životem a prací lidí na hospodářské usedlosti. Všechny zaujala škola, kde si každý mohl zkusit psát inkoustem z kalamáře, nebo zazvonit zvonem, který ohlašoval začátek a konec vyučování. Po krásném zážitku nastal čas na dobrý oběd ve vesničce Týniště, kde v hospůdce Konírna servírovali výbornou domácí stravu. Dalším naším cílem výletu byl zámek Ploskovice, kde nás jako první přivítali pávi. O Ploskovicích se zmiňuje vůbec nejstarší česká věta z počátku 12.století,historickou důležitost si však místo nechalo doposud. Současný nový zámek nechala vystavět vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18.století, podle Lenotrova vzoru jako malé Versailles. Klienti si mohli v zámku prohlédnout křídlo dámské a křídlo pánské ( pokoje které byly určeny jen pro pány a dámy ). V komnatách každého nejvíce zaujali malované stropy, které jsou dílem Josefa Navrátila. Unikátem ploskovického zámku je to, že je postaven na okraji terénního zlomu a ze severu se jeví jako dvoupatrový a z jihu jako třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně, tzv.grotty, které jsou napojené na důmyslný vodní systém. Tyto grotty jsme si též prohlédli.                                                                                                                                                                            V kavárničce v Ploskovicích si každý na závěr hezkého dne dal výbornou kávu a něco dobrého na zub. Cestou domů jsme se zdrželi v zácpě v Litoměřicích, kde probíhala Zahrada Čech. Projížděli jsme Terezínem, kde se nám vyskytl pohled na terezínské opevnění a památník obětem 2.světové války.                                                                                                                                                                                  Cesta domů proběhla klidně a podle ohlasů našich výletníků se program zájezdu líbil a všichni se těší na další, který připravíme na jaře 2015.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

VII. Setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice hostilo přes 200 účastníků

VII. Setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice hostilo přes 200 účastníků

V libišské Sokolovně se 15. května sešlo 220 klientů, přátel a zaměstnanců Farní charity Neratovice. Přijeli klienti ze všech 16 středisek, v nichž Farní charita poskytuje své zdravotní a sociální služby. Na programu bylo mj. vyhlášení nejlepší zdravotní sestry a pečovatelky roku 2014.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Setkání Charit: příležitost k profesnímu rozvoji i neformálnímu setkání

Setkání Charit: příležitost k profesnímu rozvoji i neformálnímu setkání

Arcidiecézní charita Praha uspořádala v uplynulém týdnu vzdělávací a pracovní setkání, kterého se zúčastnili pracovníci farních charit v pražské arcidiecézi a také zástupci arci/diecézních charit České Budějovice, Litoměřice, Olomouc, Plzeň a ostravsko-opavské. »»»

Charita na pražském veletrhu neziskovek

NGO Market neboli 15. veletrh neziskovek se konal v pátek 25. dubna v Praze 6. Na akci se představily dvě stovky organizací. Tradičně nechyběla ani Charita ČR.

Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku.